Kierownik projektu / Project Manager (Polska)

Niektóre dane ogłoszenia mogą być ukryte. Zarejestruj się za darmo, aby zobaczyć pełną zawartość.

Dodane przez:

Zdjęcie GazetaPraca.pl

GazetaPraca.pl

Firma

Data utworzenia: 2019-10-02

Ogłoszenie w: Poznań

Kogo szukamy do pracy

Kogo szukamy?

Klient oferuje:

 • zatrudnienie na polskich warunkach – umowa o pracę
 • pracę w nowoczesnym, komfortowym biurze w samym centrum Poznania
 • międzynarodowe, wielokulturowe środowisko pracy
 • codzienny kontakt z językiem obcym
 • prywatną opiekę medyczną
 • multisport
 • dofinansowanie do posiłków w pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia umożliwiające zdobycie bądź poszerzanie umiejętności
 • przyjazną atmosferę

Kierownik projektu będzie  odpowiedzialny za zarządzanie, wdrażanie i kontrolowanie nadzorowanych projektów.

Kandydat  będzie nadzorował bieżące działania zespołu liderów zespołów projektowych, będzie komunikować się z różnymi zaangażowanymi stronami. Może konsultować się z ekspertami, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu zapewnienia płynnego postępu projektów.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • współpraca z kierownictwem firmy klienta w celu opracowania procedur i ustalenia celów programu
 • tworzenie określonych metodologii, dostarczanie klientowi dokumentów / raportu z wykonanych działań
 • koordynowanie procesów komunikacyjnych od klienta do innych stanowisk
 • planowanie i priorytetyzowanie projektów, dostarczając rozwiązania bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami biznesowymi, które należy osiągnąć
 • monitorowanie projektu na każdym jego etapie
 • współpraca z kierownictwem przy opracowywaniu standardów wydajności i monitorowaniu zgodności z wdrożonymi standardami
 • inicjonowanie i proponowanie zmian w dowolnej modyfikacji procesu, używanych narzędzi lub standardów wydajności
 • zapewnienie wsparcia zespołowi w realizacji zobowiązań związanych z pracą
 • w przypadku wystąpienia problemów w działaniu, kandydat będzie przeprowadzał analizę przyczyn i skutków standardów wydajności. Tworzył i realizował działania naprawcze
 • uczestnictwo w następującym procesie dotyczącym podwładnych: selekcji, szkolenia, rozwoju zawodowego i oceny wyników

Wymagania:

 • umiejętności zarządzania ludźmi / umiejętności współpracy z klientem
 • doświadczenie w zarządzaniu zdalnym, elastyczność harmonogramu
 • znajomość technik negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • gromadzenie, analiza i raportowanie wiedzy
 • podstawowa wiedza prawnicza (prawo pracy i prawo handlowe; prywatność danych, poufność i własność intelektualna)
 • wiedza w zakresie moderowania treści
 • zdolność do dotrzymania terminów i pracy pod presją
 • logiczne i krytyczne myślenie
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • zdolność do delegowania zadań 
 • zdolność do kierowania i motywowania pracowników
 • język angielski – poziom – C1

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko znajdujące się powyżej, która została ogłoszona i jest prowadzona przez Silverhand Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań) – agencja zatrudnienia wpisana do rejstru KRAZ pod nr 7822 na rzecz podmiotów trzecich, w tym pracodawców zagranicznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem (zostałam) poinformowany (poinformowana) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych było zupełnie dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).